مطب کرج: خیابان بهشتی، جنب زیر گذر، برج ارم، طبقه 2، واحد 5

026-32265707 - 09375106869

مطب تهران: اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاری جنوب، خیابان شهید کبیری طامه (شاهین شمالی)، خیابان بهار، بیمارستان امید، درمانگاه طب فیزیکی

روز و ساعت مطب تهران: دوشنبه ساعت 10 تا 12 صبح

021-44426690

Oskuie Physical Medicine Clinic
مدرسه کمر یا بک اسکول (back school) به کلاس های آموزشی گروهی برای بیماران دچار کمر درد اشاره دارد. مدرسه کمر شامل برنامه های آموزشی و یادگیری مهارت از جمله تمرینات ورزشی است. آموزش ها بصورت گروهی است و توسط متخصص طب فیزیکی نظارت می شود. هر چند تعریف مدرسه کمر یکسان است، شدت و محتوای مدرسه های کمر متفاوت هستند. مدرسه کمر می تواند شامل این موارد باشد: مدرسه کمر عمومی، مدرسه کمر برای بیماران بستری در بیمارستان، مدرسه کمر در محیط خانه، مدرسه کمر در محیط کار، و مدرسه کمر در محیط های ورزشی. جمعیت هدف برای آموزش های کمر: بیمارانی که تابحال دچار کمر درد نشده اند […]